0 ks 0.00 €

Košík
  • Nákupný košík je prázdny.

Kto má dnes meniny?

Dnes má meniny:
,
zajtra má meniny:
.

                                  Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky firmy SEVYT s.r.o. –
       prevádzkovateľa www.jasnapivnica.sk .

 

Upozornenie:

Dodanie tabakových výrobkov fyzickým osobám pre ich vlastnú spotrebu. Dodanie tabakových výrobkov fyzickým osobám pre ich vlastnú spotrebu je na základe ustanovení Zákona o ochrane nefajčiarov zakázané formou zásielkového predaja, teda v tomto prípade je možné iba zakúpenie tovaru osobne, po telefonickej dohode na adrese prevádzky predávajúceho.

Dodanie tabakových výrobkov fyzickým osobám – živnostníkom a právnickým osobám. Dodanie tabakových výrobkov fyzickým osobám – živnostníkom a právnickým osobám je možné prostredníctvom kuriérskej služby UPS, Slovenská pošta alebo osobne po telefonickej dohode na adrese prevádzky predávajúceho.

 

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.


Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
1. Súkromné objednávky:
Objednávky je možné realizovať cez internetový obchod www.jasnapivnica.sk (nákupný košík), emailom
( info@jasnapivnica.sk), osobne v prevádzke SEVYT s.r.o. - LMSERVIS, J.V.Starohorského
981/10, Liptovský Mikuláš. Stav objednávky je možné overovať e-mailom uvedením čísla
objednávky, poprípade telefonicky – 0905 462 136. Po odoslaní objednávky cez internetový obchod
bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí
objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané
všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
2. Firemné objednávky
V prípade, že je daňový doklad vystavený na firmu musí mať objednávka písomný charakter.
Firemná objednávka musí obsahovať obchodný názov firmy, presnú adresu, IČO, DIČ, IČDPH a
meno objednávajúceho. Doporučujeme pri dodaní kuriérnou službou na dobierku ako dodaciu
adresu uvádzať sídlo, alebo prevádzku firmy. Príjmový doklad vystaví kuriérna služba na príjmateľa
zásielky. Akékoľvek zmeny na príjmovom doklade kuriérnej služby nie je možné z našej strany
uskutočniť, tento úkon musíte následne žiadať od kuriérnej služby.
3. Termín dodania tovaru
Pokiaľ je tovar skladom v SR je doba dodanie obvykle 1-7 pracovných dní. Pokiaľ je tovar na
sklade výrobcu je dodacia doba obvykle 3 – 14 pracovných dní. Pokiaľ nie je tovar vyrobený bude
dodacia doba oznámená zákazníkovi individuálne. Spoločnosť SEVYT s.r.o. si vzhľadom na
vyťaženosť logistiky jednotlivých výrobcov vyhradzuje právo na zmenu dodacieho termínu.
Termíny dodania sú indikatívne, majú iba informatívny charakter a podliehajú následnému
potvrdeniu dodávateľa. Zákazník má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy
odstúpiť po vzájomnej telefonickej dohode s preádzkovateľom www.jasnapivnica.sk firmou SEVYT
s.r.o., alebo aj písomne. Pri hodnote objednávky nad 200€ sa vyžaduje výlučne písomná forma
zrušenia objednávky a jej obojstranná akceptácia.
V prípade, ak nie je objednaný tovar možné dodať z dôvodu jeho nedostupnosti u výrobcu, bude
objednávateľ bezodkladne upovedomený a bude mu ponúknutá dodávka alternatívneho tovaru
alebo ak si to objednávateľ želá, storno objednávky. Rovnaký postup bude realizovaný aj v prípade,
že je možné objednávku realizovať iba čiastočne.
4. Záloha na exkluzívne alebo špeciálne objednávky
Pri objednávke exkluzívneho alebo špeciálneho tovaru vyrábaného alebo upravovaného na zákazku
(tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, resp. tovar určený osobitne pre
jedného spotrebiteľa) je zákazníkovi vystavená faktúra na minimálne 50% a maximálne 100% z
hodnoty objednávaného tovaru ( v závislosti od miery od exkluzivity objednávaného tovaru ) s
DPH. Zákazník je oprávnený stornovať takúto objednávku v rámci vopred dohodnutej dodacej
lehoty a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy za predpokladu zaplatenia odstupného v dohodnutej výške
zálohovej faktúry (50% až 100% z celkovej ceny tovaru), pričom predávajúci je oprávnený
zálohovú platbu započítať na odstupné. Dohodnutá dodacia lehota je uvedená na zálohovej faktúre
pre objednávajúceho.
V prípade, ak z nepredpokladaných príčin bude dodacia doba tovaru dlhšia, ako bolo dohodnuté,
bude objednávajúci neodkladne upovedomený v snahe dosiahnuť dohodu o novej dobe dodania. Ak
sa však objednávateľ rozhodne stornovať objednávku, bude mu platba vrátená bezhotovostným
prevodom do 14 pracovných dní od oznámenia čísla účtu písomnou formou.
Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a
v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.
5. Doprava tovaru
Dopravu tovaru k zákazníkovi vrátane poistenia pri doprave je realizovaná prostredníctvom
kuriérnych spoločností UPS, GLS, GEIS v lehote do 24 hodín od vyskladnenia a prevzatia tovaru.
Cena za dopravu je spoplatnená v sume 8€ s DPH. Pri osobnom odbere tovaru na určených
prevádzkach dopravné neúčtujeme.
Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný
list.
6. Platba za tovar
Možné spôsoby úhrady za tovar sú:
a) platba v hotovosti pri prebratí tovaru
b) platba predom – prevodom na účet ( po dohode s predávajúcim )
c) dobierka
Na bežný sortiment žiadne zálohy alebo platbu pri objenávke tovaru cez e-shop nerealizujeme.
Akékoľvek zálohové platby alebo platby celej sumy za tovar sú možné iba pri dodávke špeciálneho
tovaru exkluzívneho chrakteru podľa bodu 4.
7. Prevzatie tovaru
Objednaný tovar je možné prevzať osobne na našej adrese ( J.V.Starohorského 981/10, Liptovský
Mikuláš) alebo je tovar doručený kuriérnou službou UPS, GLS, GEIS . Doporučujeme tovar pri
preberaní riadne skontrolovať ( množstvo a kvalita tovaru, technické parametre, príslušenstvo ).
Akékoľvek poškodenie alebo chýbajúce súčasti je zákazník povinný okamžite nahlásiť kuriérovi,
ktorý s ním spíše škodový záznam. Na neskoršie reklamácie mechanicky poškodeného tovaru
nebude bez existujúceho škodového protokolu braný zreteľ. Všetky zásielky od nás odchádzajú
riadne zabalené a skontrolované. Zákazník je povinný riadne skontrolovať dodaný tovar v
prítomnosti kuriéra a v prípade poškodenia dodaného tovaru, povrchovej úpravy, množstva alebo
chýbajúceho príslušenstva tovaru stav okamžite reklamovať v prítomnosti kuriéra.
8. Záruka 24 mesiacov
Výrobca / predajca plne zodpovedá za výrobné a materiálové vady v zmysle ustanovení
Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a to po dobu 24 mesiacov . Záruka sa nevzťahuje na
vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému ako určenému účelu,
nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebením
vzniknutým pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému zaťaženiu, živelnými
pohromami alebo vyššou mocou. Na žiadosť kupujúceho poskytne predávajúci kupujúcemu
záručný list. Pokiaľ nie je záručný list vystavený tak na tieto účely slúži doklad vystavený pri kúpe
výrobku obsahujúci názov firmy predávajúceho, IČO, sídlo a informácie o predávanom tovare.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
9. Reklamácie
Reklamácie sa riadia Občianskym Zákonníkom, Obchodným Zákonníkom a Zákonom na ochranu
spotrebiteľa. Tovar určený na reklamáciu môžete doručiť osobne na našu adresu skladov
( J.V.Starohorského 981/10, 03101 Liptovský Mikuláš ), poslať poštou alebo prepravnou službou
( neakceptujeme zaslanie reklamovaného tovaru na dobierku ). Reklamovaný tovar musí byť čistý a
musí byť k nemu priložený doklad o kúpe a kópia dokladu o odbornej montáži v pneuservise
( disky a pneumatiky ). Zasielanie reklamovaného tovaru na dobierku neakceptujeme. Odporúčame
zaslaný tovar poistiť ( detailné informácie Vám poskytne prepravca, ktorým sa rozhodnete tovar
poslať ) Pokiaľ reklamujete disky alebo pneumatiky je potrebné odstrániť z nich všetky súčasti,
ktoré neboli zakúpené u nás. Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na našu
adresu. Počas reklamačnej doby nie je možné zapožičať zákazníkovi náhradný tovar. Pri reklamácii
disku poničeného v premávke prosím berte na zreteľ fakt, že stav našich ciest je niekedy
nevyhovujúci a pre nenávratné poškodenie diskov stačí niekedy prejsť neprimeranou rýchlosťou
jednu nerovnosť( výtlk, kanál, obrubník.....). Toto platí najmä u diskov s pneumatikou nižšieho
profilového čísla.
Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo
služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ
právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku
reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania
telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou
reklamačný protokol.
Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na
požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
Dbajte na doručenie reklamovaného tovaru v čistom stave s odstránenými všetkými súčasťami,
ktoré neboli zakúpené u nás.
10.Kupujúci (fyzická osoba) môžete svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia
tovaru, a to e-mailom na adrese info@jasnapivnica.sk ( objednávky zadané cez e-shop ) alebo telefonicky
na čísle 0905 462 136, +421 44 551 44 09 ( objednávky zadané telefonicky ). Pri zrušení
objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru
nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v
cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom
plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude
mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním
určený účet.
Kúpa tovaru, kde je kupujúcim firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto
prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.
11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ objednávka vykonaná prostredníctvom internetového
obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných
prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania
dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí
byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru,
predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do
sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar zasielajte nepoškodený. a
kompletný so všetkým príslušenstvom spolu s dokladom o kúpe. Kupujúci je zodpovedný za
akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie
tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní
po fyzickom obdržaní tovaru.
Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a
v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.
V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej
predmetom sú:
Poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na
odstúpenie od zmluvy,
Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného
osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno
vrátiť.
Vzhľadom na ponúkaný sortiment nie je možné vrátiť prevádzkové kvapaliny a ostatný tovar
charakteru jednorazovej spotreby pokiaľ je rozbalený, použitý alebo vykazuje známky použitia.
12. Ochrana osobných údajov
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný
oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo
telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo
živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ,
IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie,
ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo
všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu
neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou
formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim
predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke
www.jasnapivnica.sk v časti "prihlásenie užívateľa".
Prevádzkovateľ internetových stránok www.jasnapivnica.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú
použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených
predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
13. Záverečné ustanovenia
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja,
všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s tým
súhlasí.


Obchodné podmienky sú vydané firmou SEVYT s.r.o., J.V.Starohorského 981/10, 03101 Liptovský
Mikuláš, IČO: 36410471, IČ DPH: SK2021620183 zapísanou v Obchodnom registri Okresného
súdu Žilina v oddiely: Sro, vložka číslo: 14093/La sú platné do odvolania.

 

Všeobecné a záverečné ustanovenia:

Osobné údaje o zákazníkoch podľa Zákona o ochrane osobných údajov slúžia výlučne pre potreby predávajúceho a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho v okamihu jeho zaplatenia kupujúcim.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1